Ubytování a pronájem

Cena za ubytování je při dlouhodobém pobytu 4.500,- za osobu na měsíc a při krátkodobém pobytu 200,- Kč za osobu na 1 noc. Dále nabízíme hromadné ubytování i pro menší skupiny sportovců - cena dohodou dle počtů osob a délce pobytu.

Sportovní klub TTC provozuje i drobnou hospodářskou činnost ve formě pronájmu sportovních prostor a ubytování hostů. Cena pronájmu je dohodou a řídí se počtem zúčastněných osob na sjednané akci a stupněm využití prostor a sportovního zařízení.